Mediteren met geuren

Elke derde dinsdag van de maand is er een meditatieve viering met als uitgangspunt de Vruchten van de Geest (Galaten 5: 22).
Minke heeft de vruchten gekoppeld aan geuren via een bloesemnaslagwerk. De bijbehorende geur verdiept de meditatie.

Leiding en opgave: Minke van der Meulen-Heida (minkemh@xs4all.nl)
Tijd: Dinsdagavond 19.30 uur, de meditatie duurt 60 - 90 minuten
Plaats: Oergong naast de Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18