Avondgebed in de Grote of Jacobijnerkerk

Op deze negende zondag van de herfst wordt in het koor van de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden het maandelijks Avondgebed gehouden. De vieringen zijn bedoeld voor iedereen in en om Leeuwarden die in de drukte en het gewoel van alledag zo nu en dan behoefte voelt aan “iets van rust en inspiratie”. Het Avondgebed biedt hiervoor alle gelegenheid.

Deze viering is de tweede van drie met als thema “Over Genade”. De lezing is dit keer uit Mattheus 20, over de heer van de wijngaard die arbeiders inhuurt op verschillende tijden van dag. Genade is een woord, dat we evenals barmhartigheid en goedertierenheid, eigenlijk niet meer horen,laat staan zelf gebruiken. En toch zijn het onmisbare begrippen n onze samenleving, waarin we meestal overtuigd zijn van ons “goed”recht en niet zo geneigd om de ander recht te doen. Terwijl zowel het Oude als het Nieuwe Testament ons leert, dat wij allemaal leven van Genade.

In de vieringen wordt de weg van een getijdengebed gevolgd. Een vorm die geïnspireerd is op de getijdengebeden zoals die door de eeuwen heen  in de kloosters hebben plaatsgevonden. De viering is een combinatie van de eeuwenoude kloostertraditie en de protestantse kerkmuzikale traditie. Met liederen uit het Liedboek, lezingen uit de Bijbel en orgelmuziek, houden we de lofzang gaande. Stilte in de vieringen biedt de ruimte om de gelezen en gezongen woorden te overwegen. Voor het zingen van een aantal liederen in wisselzang verleent de cantorij onder leiding van Rianne Meinardi medewerking aan deze Avondgebeden. Peter van der Zwaag bespeelt in het Avondgebed het koororgel. De viering duurt ongeveer 45 minuten.

De Psalmlezing is dit keer Psalm 98. Als antifoon wordt lied 98f A gezongen.

Datum: zondag 19 november
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk