Avondgebed in de Grote of Jacobijnerkerk

Op zondag 17 maart wordt weer het  Avondgebed gehouden in de Grote of Jacobijner Kerk.
Voor de maanden tot en met Pinksteren is gekozen voor het thema 'Zoektocht met Job'.

De lezingen zijn fragmenten uit het boek Job, in een vertaling van Pius Drijvers en Pé Hazewinkels.
In het commentaar op hun vertaling schrijven zij onder andere: Het beroep op Job is niet meer weg te denken uit het opstandige geloof van onze dagen. Ontelbare dichters, romanschrijvers, theologen en critici grijpen terug op de Job van het boek, de Job die zich afzet tegen de Job van het oude volksverhaal. Natuurlijk is de overgave van Job het belangrijkste moment in zijn geschiedenis, maar het is geen gemakkelijke overgave. Het boek verhaalt van een langdurige worsteling die Job brengt op de drempel van een groot mysterie. Het durven verder leven met dit grote mysterie is de oplossing die de dichter van Job geeft op de vraag naar de zin van lijden en naar het beleid van de Voorzienigheid geeft. Een oplossing die de mens alleen in gelovig luisteren geschonken wordt.

In de stilte van het koor van de kerk en in het ritme van de getijdendienst die gevolgd wordt, is er ruimte om het verhaal van de zoektocht van Job te overdenken.
De psalmlezing is dit keer psalm 43 in een bewerking van Hans Bouma.
De cantorij zingt onder leiding van Rianne Meinardi en Peter van der Zwaag bespeelt het koororgel.
Iedereen is van harte welkom.

Datum: zondag 17 maart
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk