Biblioloog, een lied bespreken, kaarten maken of origami

Tijdens het koffiedrinken op de maandagochtend is er, van januari tot en met juni, de mogelijkheid om kaarten te maken, een lied te bespreken of om mee te doen aan Biblioloog (je inleven in een Bijbeltekst). In januari is er gelegenheid een origamifiguur te maken vanwege Driekoningen.

Kaarten maken:   15 januari, 19 februari, 11 mrt, 8 april, 6 mei, 3 juni
Biblioloog:         22 januari, 12 februari, 18 mrt, 29 april, 27 mei, 17 juni
Lied bespreken:      29 januari, 26 februari, 25 mrt, 22 april, 20 mei, 24 juni
Origami:               8 januari
Tijd:             10.00 tot 11.00 uur    Kosten: geen
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
kosten: geen

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)