Cantatedienst met ‘Remember, O Lord, what is come upon us’

Tijdens de cantatedienst van 1 oktober kunt u luisteren naar een van de mooiste cantates van J. S. Bach, namelijk  ‘Komm, du süße Todesstunde’. Deze cantate is geschreven in Weimar in 1716 en wordt, zeer terecht, regelmatig uitgevoerd.

Het libretto is geschreven door Salomo Franck en de teksten zijn van zeer hoge kwaliteit. Het specifieke karakter van deze ‘vroege Bachcantate’ blijkt onder meer uit het ontbreken van een openingskoor. In plaats daarvan worden blokfluiten ingezet, die zorgen voor een fraaie, milde orkestklank. Bij een latere heruitvoering in Leipzig verving Bach de blokfluiten door de modernere traverso’s.

De evangelietekst voor deze zondag, de zestiende zondag na Trinitatis, is Lucas 7: 11-17, waarin Jezus de gestorven jongeling te Naïn uit de doden opwekt. De tekst werd in het lutheraans denken van die tijd niet gelezen als een verslag van een tot vreugde en dankbaarheid stemmend wonder, maar als een metafoor. Na het sterven wordt de gelovige opgewekt door Christus, de dood is geen bedreiging, de mens verlangt naar het sterven. De tekst vormt de rechtvaardiging voor het in die tijd wijdverbreide doodsverlangen, ‘Todessehnsucht’. Hoe korter het leven op aarde, hoe langer in het eeuwige leven bij Christus. Voor dit verlangen naar de zoete dood lijken de blokfluiten, ‘flauti dolce’, het passende instrument.

De koraalmelodie ‘Herzlich tut mich verlangen’ speelt een belangrijke, bindende rol in de cantate. In het openingsdeel en in het slotkoraal is deze melodie te horen. Wij herkennen de melodie ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ onder andere uit de Mattheus Passion, Ondanks wat de titel misschien doet vermoeden is deze cantate tamelijk opgewekt van karakter. Het begint met verlangen om deze wereld vol zorgen en ellende te verlaten om bij Christus te zijn en eindigt vol vreugde en optimisme met het zicht op de onsterfelijkheid.

De cantate wordt uitgevoerd door ‘Cantatecollectief ‘Ewiges Feuer’ dirigent Geke Bruining-Visser.
De dienst wordt geleid door ds. Hinke Post-Knol en het orgel wordt bespeeld door Peter van der Zwaag, organist van ´de Jacobijner´.

Op 5 november wordt opnieuw een Bachcantate uitgevoerd en wel door Collegium Vocale Fryslân, onder leiding van Gerben van der Veen. Een van de solisten is Tetsje van der Kooi. Op 3 december kunt u luisteren naar adventsmuziek met koor en solisten onder leiding van Jaap de Kok.

Wilt u blijven genieten van de cantatediensten, dan vragen wij u om een bijdrage van € 7,- of meer. De bijdrage kunt u storten op het bankrekeningnummer van de Protestantse gemeente Leeuwarden, NL51INGB0000877243 onder vermelding van cantatediensten of na afloop van de dienst in de collecteschaal.

 

Datum: 1 oktober 2023
Tijd:19.00 uur, de deuren gaan open om 18.30 uur
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk