Het evangelie van Lucas door Peter Vermaat

Het evangelie van Lucas is een verhaal met meerdere lagen. Al lezend wordt geprobeerd die op het spoor te komen. Het is een profetisch verhaal dat wortelt in zijn tijd, maar dat ons ook vandaag de dag nog veel te zeggen heeft.
Lucas wordt wel eens de evangelist van de armen genoemd omdat de sociale kwestie in zijn evangelie een belangrijke rol speelt. Graag een bijbel meenemen.

- Data: 6 oktober (23), 3 (36) november, 1 (55) december
- Aanvang: 10 uur            
- Kosten: 3 euro
- Locatie: Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (zie de data hierboven) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)