Kliederkerk

Ouders en kinderen komen samen rond een bijbelverhaal, dat op vele verschillende wijzen wordt vorm gegeven, ook is er een korte viering en wordt het samenzijn afgesloten met een maaltijd.

Datum: 9 juni
Tijd: 14.30 - 17.00
Opgeven bij Petra Prins: tj.hiemstra@hetnet.nl
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18.