Laudato si-kring

Iedereen die, met kleine stappen, mee wil werken aan het terugdringen van vervuiling en uitbuiting van de aarde en vrede en gerechtigheid wil
bevorderen is welkom bij de ‘Laudato Si’ kring. De avond start met een moment van gebed en inspiratie vanuit de encycliek Laudato Si’, daarna wordt het thema ingeleid en besproken. Er worden afspraken gemaakt voor vervolgstappen en het thema voor de volgende keer wordt vastgelegd. Tot slot worden er tips en mededelingen rondom duurzaamheid met elkaar gedeeld.

Data: woensdag 17 januari, maandag 26 februari, dinsdag 23 april en woensdag 22 mei
Tijd: 19.30-21.00 uur        
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)