Stiltewandelingen in Leeuwarden onder begeleiding van Gerdy Hahn en Ida Jorna

Na een voorzichtige start met twee wandelingen zijn er dit voorjaar drie stiltewandelingen, elk met een eigen thema.
Een uurtje wandelen in stilte, met aandacht voor het gekozen thema en het ontdekken van plekken in Leeuwarden die daarmee te maken hebben.

•    Woensdag 6 maart met het thema Sint Lucia,
de beschermheilige van blinden en opticiens.
•    Dinsdag 9 april met aandacht voor Sint Vitus,
de patroonheilige van de parochie.
•    Maandag 13 mei met het onderwerp ‘spiritualiteit van de bomen’.

Om 9.45 uur verzamelen in het Titus Brandsmahuis. Van daaruit wandelen van 10 tot 11 uur en daarna afsluiting met een kopje koffie/thee.
Graag aanmelden bij kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl  

Data: 6 maart, 9 april en 13 mei    
Aanvang: 9.45 uur       
Kosten: 3 euro